Stāvi Kājās

YouTube Preview Image

Sākums:

Rīga stāvi kājās

Tavas meitas ….

Rīga stāvi kājās

Tavi dēli

Vīlušies

Rai ra! Rai ra! Traira la lā

Tauta stāvi kājās

Rādi ceļu uz tautas zvaigžņāju…

Leave a Reply